U, de petitionaris
Justitiabloed

Escreener no way - er is geen grondslag om 60.000 NL-burgers te discrimineren

8.385 ondertekeningen

E-screener moet van tafel. Het drama in Alphen aan de Rijn had voorkomen kunnen worden als de politie haar werk had gedaan. E-screener heeft niets te maken met veiligheid maar alles met een niet naar behoren functionerende overheid die de verantwoordelijkheid wil afschuiven.

Petitie

Wij

Legale vuurwapenbezitters in Nederland, en eenieder die hen kent en serieus neemt.

 

constateren dat:

  • De E-screener is een computergestuurde gedragstest die moet meetellen bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning.
  • De werking van E-screener is geheim en E-screener kan tot een besluit tot intrekking van het verlof leiden waartegen noch beroep noch bezwaar mogelijk is.
  • Dit is in strijd met de Grondwet, het EVRM en de grondbeginselen van behoorlijk bestuur.
  • E-screener is voor circa 5.000 verlofhouders ondoenlijk omdat zij laaggeletterd of dyslectisch zijn of de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig.
  • De E-screener procedure is strijdig met privacywetgeving.

 

en verzoeken

  • Het gebruik van E-screener moet onmiddellijk stopgezet worden.

  • Tot nu toe genomen besluiten die naar aanleiding van E-screener resultaten zijn genomen, dienen vernietigd te worden

  • de negatieve financiële gevolgen voor betrokken verlofhouders dienen vergoed te worden.

Het antwoord

Aanbieding op 8 december 2020

De aanbieding van de petitie vond plaats op 8 december 2020 tussen 13:30 en 13:45 uur via een videoverbinding met de Vondelingkamer in de Tweede Kamer. Met de Kamerleden: P.H. van Meenen, C.J.L. van Dam, M. van Nispen en K.M. Buitenweg.

https://www.tweedekamer.nl/debatenvergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05882

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
31-10-2020 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Cornelis ‘t Mannetje 
Organisatie:
Burgerinitiatief – stop discriminatie legale vuurwapenbezitters in Nederland. 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aanbieding op 8 december 2020

De aanbieding van de petitie vond plaats op 8 december 2020 tussen 13:30 en 13:45 uur via een videoverbinding met de Vondelingkamer in de Tweede Kamer. Met de Kamerleden: P.H.

+Lees meer...

van Meenen, C.J.L. van Dam, M. van Nispen en K.M. Buitenweg.

https://www.tweedekamer.nl/debatenvergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05882

12-12-2020

E-sceener 2 jaar opgeschort voor bestaande verlof/aktehouders.

Minister Grapperhaus heeft E-screener voor bestaande verlof- en jachtaktehouders met 2 jaar opgeschort. De overheid heeft hiermee tijd gewonnen om zich uit de nesten te werken waarin zij zichzelf heeft gemanoeuvreerd.

+Lees meer...

Ongetwijfeld gaat men aan de knoppen draaien waardoor minder verlof/aktehouders gedupeerd zullen worden dan tot nu toe het geval is. Dit betekent niets anders dan dat E-screener een instrument is dat naar willekeur en op ieder moment bijgesteld kan worden op een manier waar betrokken burgers geen enkel inzicht in wordt gegund. Dergelijke schandelijke methoden mogen in een democratische rechtstaat niet ingezet worden tegen burgers die al tot de meeste gescreende groep behoren.

E-screener is volgens de minister en politie noodzakelijk naar aanleiding van het schietdrama in Alphen a/d Rijn. Echter, de Hoge Raad heeft al uitspraak gedaan dat de politie zelf aansprakelijk is omdat men laakbaar en onzorgvuldig is geweest bij het verstrekken van het betrokken wapenverlof. Door simpelweg de toen al bestaande regelgeving te hanteren en te handhaven had de Alphense schietpartij niet met legale wapens gepleegd kunnen worden.

31-10-2019

Update - voortgang petitie en doel

De opschorting met een paar maanden van E-screener, betekent absoluut niet dat E-screener van tafel is. Laat u niet misleiden en in slaap sussen.

Een massaal ondertekende petitie zal de politiek doen luisteren, dus teken en vraag anderen te tekenen.

+Lees meer...

De manier waarop de minister van Justitie hier met reeds intensief gecontroleerde burgers omgaat, is op geen enkele manier goed te keuren. E-screener moet van tafel en reeds aangerichte schade moet vergoed worden! Iedereen die het met deze petitie eens is, mag hem ondertekenen. U hoeft daarvoor geen erkenning-, verlof- of jachtakte-houder te zijn.

24-10-2019